velebit3

glk15

PROGRAMSKI PAKETI:

Glavna knjiga

Robno poslovanje

Ugostiteljsko poslovanje

Osnovna sredstva

Saldakonti sa obračunom kamata

Knjiga primljenih i izdanih računa

Plaće

Knjige prometa, primitaka i izdataka

Blagajna, putni nalozi

Svi programski paketi namjenjeni su i za izvršavanje u mrežnom sučelju (višekorisnički rad), te svojom otvorenom arhitekturom omogućuju nadogradnju i prilagodbu specifičnim zahtjevima korisnika, te povezivanje s drugim programskim rješenjima radi automatskog prijenosa podataka.

Na Vaš poziv voljni smo organizirati prezentaciju, te definirati sve dodatne zahtjeve.

Osim navedenih programskih paketa u mogućnosti smo Vam ponuditi i razvoj određenih programskih zadataka prema Vašim željama.

U cijenu je uključeno:
         Instalacija;
         Programska dokumentacija;
         Obuka;
ˇ         Pružanje stručne pomoći telefonom;
ˇ         Jamstvo 6 mjeseci.

Za korisnike izvan Karlovca troškovi prijevoza se posebno naplaćuju.

U jamstvu je uključeno:
         Izmjene na svim dijelovima programa koji ne rade korektno;
         Ispravke svih skrivenih ili kasnije uočenih grešaka;
         Instalacija nove verzije programa sa svim poboljšanjima.
         Izmjene zbog zakonskih promjena;

Jamstvo ne vrijedi u slučaju da program ne radi korektno zbog lošeg i nepouzdanog rada sklopovske opreme, te ako je do greške došlo zbog nepridržavanja uputa za rad s programom ili nepažnjom. Troškovi intervencije u ovim slučajevima će se posebno naplaćivati.

Po isteku jamstvenog roka korisnici mogu ugovoriti održavanje.

U održavanju je uključeno:
         Izmjene zbog zakonskih promjena;
         Instalacija nove verzije programa sa svim poboljšanjima;
         Održavanje putem interneta;
         Pružanje stručne pomoći telefonom.

Ugovorom o održavanju određuje se rok za  intervenciju i terećenje za troškove prijevoza i druge troškove.

I bez ugovora o održavanju korisnici mogu koristiti naše usluge održavanja ili dodatne obuke.